Cơ thể của lối tắt

Vận chuyển

Vận chuyển

Vận chuyển Danh sách

 1. Q현금 영수증 발급안내

  A

  1. 현금 영수증 신청 

  - 현금 영수증은 현금 결제일 경우(무통장입금/실시간계좌이체/가상계좌)만 발행 가능 

  - 주문시 결제 방법 선택 후 하단 "현금영수증" 신청란에서 현금 영수증 신청 번호를 기입하여 주문 

  - 입금이 완료 되면 국세청으로 자동 현금영수증 발급처리(최대 평일 기준 +2일) 


  2. 현금 영수증 출력 

  - 마이페이지 > 주문조회 > 주문번호 > 주문서 상세조회 > 배송정보 메뉴 하단 "현금 영수증 전표 인쇄" 부분에서 출력 가능 


  3. 현금영수증 신청이 누락 된 경우 

  - 1:1 게시판에 발급 번호와 주문번호를 남겨주시면 확인 후 현금영수증 발급 처리 도와드리겠습니다.

ARIZE HOME Thông tin

COMPANY INFO
Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
Giấy CNĐKDN số 3702473210
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số 606-81-70604
Do Chi cục thuế quận Suyeong, Hàn Quốc - Cấp ngày 29/09/2011
Đại diện pháp luật : Lee Jae Choon (Tổng Giám đốc)
Địa chỉ : 67-69 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (+84) 28 3512 2785

Copyright © 2018 Công ty TNHH WAPS Việt Nam hoặc WAPS CO., LTD.
CUSTOMER CENTER
TEL +84(0)28 3512 2785

METHOD OF PAYMENT

BANK ACCOUNT

농협 000-000-000-000

예금주 (주)웹스

KAKAO TALK

빠른 답변은

카카오톡 플러스친구

‘@온클라우드’를

이용해주세요!

Quay lại đầu trang