ARIZE HOME

AEON MALL Tan Phu Celadon

  • Tầng 2, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Tp.HCM

  • 10:00 AM - 10:00 PM (Weekday)
    9:00 AM - 10:00 PM (Holiday)

  • (+84) (0)28 3636 1320

Arize Home Center

  • 700 Quốc Lộ 13 P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

  • 8:00AM - 8:00PM (Daily)

  • (+84) (0)28 3620 0186