ARIZE HOME

Aeon Bình Tân

 • Tầng 2, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Tp.HCM

 • 10:00 AM - 10:00 PM (Weekday)
  9:00 AM - 10:00 PM (Holiday)

 • (+84) (0)28 3636 1320

Aeon Bình Dương

 • Tầng 1, 1 Đại lộ Bình Dương, Binh Nhâm, Thuận An, Bình Dương

 • 10:00 AM - 10:00 PM (Weekday)
  9:00 AM - 10:00 PM (Holiday)

 • (+84) (0)27 4730 5889

Aeon Bình Tân

 • Tầng 2, 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM

 • 10:00 AM - 10:00 PM (Weekday)
  9:00 AM - 10:00 PM (Holiday)

 • (+84) (0)28 7301 5427

Crescent Mall

 • Tầng 3, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

 • 10:00 AM - 10:00 PM (Daily)

 • (+84) (0)28 7301 5427

Arize Home Center

 • 700 Quốc Lộ 13 P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

 • 10:00AM - 10:00PM (TUE-SUN)
  MON Off

 • (+84) (0)28 3620 0186